۱۳۹۶/۰۹/۰۷ - ۱۱:۱۱
امروز رسالت مهمی که بر دوش جهادگران است ، توسعه فرهنگ محرومیت زدایی در بین جوانان و ایجاد روحیه سازندگی و امید در مردم است