پنجشنبه, 04/19/1399 - 11:05
مجید محمدی

جانشین محترم سازمان بسیج سازندگی کشور و مسئول بسیج سازندگی استان فارس به همراه جمعی از جهادگران از خانواده دو شهیده جهادگر شهرستان مرودشت دیدار کردند.

این دو شهیده جهادگر حین اردوی جهادی به مقام رفیع شهادت نائل آمده بودند.