ايجاد پايگاه هاي روستايي، كمك به محروميت زدايي و بهره وري اقتصاد مقاومتي است
  بازديد از اردوي جهادي و عرصه اقتصاد مقاومتي
  "ارزش و پاداش تلاش در عرصه هاي اقتصاد مقاومتي براي افزايش توليد و اشتغال،كمتر از ...
  بسيجيان داريون در اردوي جهادي هفت روزه
  اردوهاي جهادي
  قرارگاه سازندگي ناحيه مقاومت بسيج ارسنجان:
  بازديد از اردوي جهادي و عرصه اقتصاد مقاومتي
  روايت تصويري از بازديدهاي قرارگاه سازندگي ناحيه مقاومت بسيج ارسنجان كه شامل بازديد از اردوي جهادي ساخت ...
  محروميت زدايي
  فرمانده مركز مقاومت بسيج سپاه قادرآباد در افتتاحيه پايگاه هاي بسيج روستاي خورجان:
  ايجاد پايگاه هاي روستايي، كمك به محروميت زدايي و بهره وري اقتصاد مقاومتي است
  مراسم افتتاحيه پايگاه مقاومت امام سجاد(عليه السلام) و شهيده رقيه رضايي روستاي خورجان با حضور مسئولين بخش مشهد ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان